Aranytoll-Zolnai Kft.
Kosár tartalma
 
Kosár részletes tartalma
főoldalforgalmazott márkákkapcsolatvásárlási feltételekSzállítás feltételek
Termék kereső
Szállítás feltételek
hirdetés
Bejelentkezés
E-mail:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Termékkategóriák
Papíráruk
Másolópapírok
Naptárak
Iratrendezés
Írószerek
Lyukasztó, tűzőgépek, kellékek
Vegyes irodaszer
Ragasztástechnika
Vagyon, munkavédelem, csomagolástechnika
Iskola, hobby, kreatív
Irodatechnika
Számítástechnika
Vizuál és hangtechnika
Irodaberendezés
Tisztítószerek és háztartási eszközök
Élelmiszer, italáru
Nyomtató kellékanyagok
Promóciós termékek
Katalógusok, egyéb kiadványok
Göngyöleg
Információk
Vásárlási információk
Adatvédelmi nyilatkozat
Szállítás feltételek
Fizetési feltételek
Hogyan tudok rendelni?
AkciókHírekTop termékekKedvencek
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Szabályzat

 

1. Általános információk, definíciók

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a ARANYTOLL-ZOLNAI KFT (székhely: 5000 Szolnok, Ady Endre út 16. fsz 8. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-011211; adószám: 14828854-2-16; elektronikus elérhetőség: bolt@papiraruhaz.hu, telefon: +36 20 9415394) a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint https://bolt.papiraruhaz.hu/ a weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.1. Definíciók:

1.1.1. Személyes adat: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.1.2. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

1.1.3. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.1.4. Adatkezelő: A Szolgáltató, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.1.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

1.1.6. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

1.1.7. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

1.1.8. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.1.9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

1.1.10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

1.1.11. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Név:

Aranytoll-Zolnai Kft

Székhely:

5000 Szolnok, Ady Endre út 16. fsz 8.

E-mail cím:

bolt@papiraruhaz.hu

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció

A Szolgáltató által üzemeltetett, Weboldal internetes vásárlási (a továbbiakban: „Webshop”) szolgáltatásának használatához regisztráció szükséges. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

·        saját e-mail cím,

·        jelszó,

·        teljes név,

Ezen felül, a Webshopból történő vásárlás esetén a felhasználónak kötelezően meg kell adnia az alábbi adatokat:

·        szállítási cím,

·        számlázási cím.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül tárolásra a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie-k két forrásból származhatnak:

·        Webshop saját cookie-jai

·        Külső szolgáltatótól (pl.: Google)

Alkalmazott cookie-k:

·        Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

·        Analitika, követés cookie

·        Webhelyen keresztüli követés

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

·        hogyan lehet letiltani a cookiekat*,

·        hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

·        hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

·        hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

*A Weboldalon alkalmazott cookie-k letiltása lehetséges, ugyanakkor a cookie-k letiltása esetén, a Weboldal internetes vásárlási szolgáltatása nem használható.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint hírlevél küldése. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Webshopból történő megrendelés teljesítése, a felhasználó által igényelt hírlevél küldése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig, de maximum 10 évig tart. A regisztráció felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vesz igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Aranytoll-Zolnai Kft

5000 Szolnok,

Ady Endre utca 16. fsz 8.

·        Weboldal-üzemeltetés

·        Adatfeldolgozás

·        Online marketing

6.3. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó külön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Weboldalon. A felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

 

 Aranytoll-Zolnai Kft

 5000 Szolnok, Ady Endre 16. fsz 8.

E-mail cím:

bolt@pairaruhaz.hu

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A felhasználó az Infotv., a 2013. évi V. törvény, valamint az 1952. évi III. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett hivatkozás (link) segítségével.

A nem kívánt hírlevelekről való leiratkozásra lehetőség van még a honlapon történő bejelentkezés után, az “Adatlapom” dobozban megjelenő “Hírlevél-feliratkozásaim” linkre történő kattintással, ahol a megjelenő hírlevél-listáknál törölni kell a pipát, a nem kívánt hírlevelek megnevezése mellett.

Bizonyos felületeken (pl. a főoldalon) nem látható minden link az “Adatlapom” dobozban, ekkor szükséges a következő plusz lépes: Az Adatlapom dobozban az “Adatlapom áttekintése” vagy az “Adataim szerkesztése” linkre kell kattintani, s ezt követően a fent leírt módon elvégezhető, a nem kívánt hírlevélről való leiratkozás.

9. Egyéb

9.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a felhasználók Weboldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

Szolnok, 2017. április 25.

Vásárlási információk | Adatvédelmi nyilatkozat | kapcsolat | Hogyan tudok rendelni? | Hozzáadás a kedvencekhez
 
© 2008 Aranytoll-Zolnai Kft.   Kapcsolat: 5000 Szolnok Ady Endre út 16. fsz 8. Tel.: +36-20-9415394 ****1990-ben alapítva **** solution by NetGo.hu